Sorodne objave

 

DISCIPLINA:

SAMOOBRAMBA - borbe


samoobramba borbe

 

Kategorija do 62. kg:

 1. Robert JAVERŠEK, PU Novo mesto,
 2. Luka JUTERŠEK, PU Ljubljana,
 3. Mitja ZADRAVEC, PU Maribor,


Kategorija do 69. kg:

 1. Zvonko IVAČIČ, PU Krško,
 2. Metod JERMAN, SE GPU,
 3. Gregor HARTMAN, PU Maribor,
 4. Boštjan ZEMLJIČ, PU Koper.

Kategorija do 77. kg:

 1. 1. Tilen OŠTIR, SE GPU,
 2. 2. Damjan DIMIČ, SE GPU,
 3. 3. Sašo GABERŠČEK, PU Celje,
 4. 3. Uroš NOVAK, PU Krško.

Kategorija do 85 kg.:

 1. Boštjan DIVJAK, PU Ljubljana,
 2. Marjan BERGLEZ, PU Nova Gorica,
 3. Boštjan HLIŠ, PU Maribor,
 4. Diego KELEBUDA, PA GPU.

Kategorija do 94. kg:

 1. Zlatko RIZVIČ, SE GPU,
 2. Miran JANEŽIČ, PU Ljubljana,
 3. Gregor KARNEŽA, PU Maribor,
 4. Dušan NINIČ, UVZ GPU.

Kategorija nad 94. kg:

 1. Aleks PIŠKUR, PU Krško,
 2. Dragan DJUKIČ, PU Koper,
 3. Jure ŠUBIC, UVZ GPU.


Ekipna uvrstitev:

 1. PU Ljubljana,
 2. SE GPU,
 3. PU Krško,
 4. PU Maribor,
 5. PU Koper,
 6. PU Novo mesto,
 7. PU Nova Gorica,
 8. UVZ GPU,
 9. PU Celje,
 10. PA GPU,
 11. PU Murska Sobota.

 

SAMOOBRAMBA - PRIKAZOVANJE TEHNIK


samoobramb borbe2


Posamezno:

 1. Jure PIGNAR, SE GPU,
 2. Boštjan PUNGERŠEK, SE GPU,
 3. Gorazd KOSTEVC, PU Krško,
 4. Dejan KINK, PU Krško,
 5. Aleš MARKOVIČ, SE GPU,
 6. Vladimir ILIČ, PU Celje.

 

Ekipno:

 1. SE GPU,
 2. PU Krško,
 3. PU Celje,
 4. PU Slovenj Gradec,
 5. PU Ljubljana,
 6. PU Kranj,
 7. PU Murska Sobota.


Ekipno - praktični postopek:

 1. SE GPU,
 2. PU Celje,
 3. PU Krško,
 4. PU Slovenj Gradec,
 5. PU Kranj,
 6. PU Ljubljana,
 7. PU Murska Sobota.

 

POLICIJSKO AKCIJSKO STRELJANJE

akcijsko streljanje2

 

Posamezno:

 1. Boštjan PAVLIČ, UKP GPU,
 2. Gregor GABRIJEL, PU Novo mesto,
 3. Herman OKROGLIČ, PU Nova Gorica,
 4. Mirko ŠIMENKO, PU Maribor,
 5. Robert KRAPEŽ, PU Nova Gorica
 6. Dejan PRETNAR, SE GPU.


akcijsko streljanjje


Ekipno:

 1. PU Novo mesto,
 2. PU Nova Gorica,
 3. UKP GPU,
 4. SE GPU,
 5. PU Krško,
 6. PU Maribor,
 7. UVZ GPU,
 8. PU Slovenj Gradec,
 9. PU Celje,
 10. PU Postojna,
 11. PA GPU,
 12. PU Ljubljana,
 13. PU Kranj,
 14. PU Murska Sobota,
 15. KS GPU.

 

ZRAČNA PUŠKA - ženske


streljanje zenske

 

Posamezno:

 1. Zdenka PUŠNIK, PU Celje,
 2. Renata ORAŽEM-VRŠIČ, SE GPU,
 3. Majda KOREN, PU Slovenj Gradec,
 4. Nina ZORC, PU Novo mesto,
 5. Janja METEŽ, PU Novo mesto,
 6. Marija LEBAR, PU Murska Sobota.


Ekipno:

 1. PU Celje,
 2. PU Slovenj Gradec,
 3. PU Novo mesto,
 4. UVZ GPU,
 5. PU Krško,
 6. PU Kranj,
 7. PU Murska Sobota,
 8. PU Nova Gorica,
 9. PU Koper,
 10. PU Maribor.

 

ŠAH


Posamezno:

 1. Franc VIRTIČ, PU Maribor,
 2. Martin ALJANČIČ, PU Kranj,
 3. Martin POVŠE, KS GPU,
 4. Dušan LIČINA, PA GPU,
 5. Branko VIDIČ, KS GPU,
 6. Roman HORVET, PU Ljubljana.

 

NOGOMET


nogomet

 1. SE GPU,
 2. PA GPU,
 3. PU Novo mesto,
 4. PU Murska Sobota,
 5. PU Koper,
 6. PU Celje,
 7. PU Maribor,
 8. PU Kranj,
 9. UVZ GPU,
 10. PU Krško,
 11. PU Nova Gorica,
 12. PU Ljubljana,
 13. PU Postojna,
 14. UUP GPU,
 15. SS GPU,
 16. UKP GPU,
 17. PU Slovenj Gradec.

 

ODBOJKA
odbojka


Ekipno:

 1. PA GPU,
 2. PU Koper,
 3. PU Nova Gorica,
 4. PU Novo mesto,
 5. PU Murska Sobota,
 6. PU Slovenj Gradec,
 7. PU Maribor,
 8. PU Celje,
 9. PU Krško,
 10. PU Ljubljana,
 11. PU Kranj,
 12. PU Postojna.

 

Besedilo: Nuša Tavčar in Tadeja Kuhar

Fotografije: Dean Božnik, Tadeja Kuhar in Tomaž Prijanovič