Sorodne objave

Varnostna razdalja 6. september 2009
 

Za razjasnitev različnih interpretacij o ustreznosti meritev razdalje med vozili, ki jih opravlja Policija pri nadzoru prometa, dajeta Urad Republike Slovenije za meroslovje in Policija skupno izjavo za javnost.

Področje merjenja razdalje med vozili v prometu kot tudi merjenja varnostne razdalje med vozili v prometu v Republiki Sloveniji ni posebej zakonsko regulirano. V naši državi ni predpisa, ki bi opredeljeval zahteve za merilnike razdalje med vozili v cestnem prometu. Možno pa je uporabiti podatke, ki jih dajejo merilniki hitrosti, ki jih je tipsko odobril Urad RS za meroslovje, in na ta način dokazati kršitve varnostne razdalje med vozili.

Policija nadzoruje varnostno razdaljo med vozili z uporabo merilnika hitrosti LTI TruCam z uradno oznako SI 12-007-002. Ta merilnik hitrosti sicer ima funkcionalnost merjenja razdalje med vozili, vendar ta ni bila predmet odobritve tipa merila in kakršnih koli preverjanj Urada RS za meroslovje, ker za to ni pravne podlage. Zato Policija v dokaznih postopkih uporablja podatke, ki jih zgoraj navedeni merilnik hitrosti daje v okviru meritve hitrosti vozil in ki so preverjeni v postopkih odobritve tipa merila. Gre za podatke o hitrosti vozila, razdalje do vozila in časa, ki ga merilo izmeri v okviru meritve hitrosti vozila in katerih verodostojnost je preverjena s strani Urada RS za meroslovje tudi v postopku prve in redne overitve merilnika hitrosti.

Primerjava podatkov, ki se pridobijo na podlagi meritev dveh vozil, ki vozita eno za drugim (izmerjene hitrosti, razdalje do merjenega vozila in časa meritve), zadostuje, da Policija dokaže vožnjo na neustrezni razdalji. Pri tem gre za verodostojen in preverljiv postopek, ki je hkrati slikovno in video dokumentiran in ga je možno uporabiti v prekrškovnem postopku.

Urad RS za meroslovje je 27. januarja 2014 podal pobudo za regulacijo tega področja Ministrstvu za infrastrukturo in prostor in Javni agenciji Republike Slovenije  za varnost prometa. Na pobudo se je odzvala Policija, ki se strinja z dodatno regulacijo, saj je varnostna razdalja med vozili kritičen element varnosti v cestnem prometu in zato predvideva, da se ga bo v prihodnje bolj intenzivno nadziralo. Pri tem pa je smiselno uporabljati take merilnike, ki omogočajo funkcionalnost meritev razdalje med vozili, saj bi v primerjavi z sedanjo prakso izboljšali in poenostavili dokazne postopke. Urad RS za meroslovje v sklopu potekajoče revizije obstoječega Pravilnika za meroslovne zahteve merilnikov hitrosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 25/02 in 90/05) in v skladu s stališčem Policije predvideva tudi možnost odobritve dodatnih funkcionalnosti merilnikov hitrosti v cestnem prometu, med njimi tudi zahteve glede merjenja razdalje med vozili.


Z novim laserskim merilnikom nad voznike, ki z neupoštevanjem varnostne razdalje ogrožajo prometno varnost (30. 10. 2013)