Sorodne objave

 

Zaključne akcije okoljskega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, v okviru katerega smo slovenski policisti že vso pomlad pomagali pri popisovanju divjih  odlagališč odpadkov, se bo v soboto, 17. aprila 2010, poleg številnih policistk in policistov ter drugih zaposlenih udeležil tudi generalni direktor policije Janko Goršek. Sodeloval bo pri čiščenju nabrežja Savinje v Mozirju.

Pridružil se bo mozirskim policistom, ki se bodo lotili čiščenja dobrih 3 km rečnega nabrežja med Gozdno šolo in čistilno napravo v Lokah pri Mozirju. Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar pa bo sodelovala v sobotni čistilni akciji na ljubljanskem Barju.

pozivV policiji se zavedamo problematike onesnaževanja okolja, zato je delo na področju kriminalitete med prednostnimi nalogami policije. Represivne ukrepe zoper storilce kaznivih dejanj zoper okolje in prostor, ki s svojimi dejanji povzročijo hujše posledice za okolje ter ogrozijo življenje ljudi in njihovo premoženje, policisti sicer dopolnjujemo še s preventivnimi aktivnostmi, s katerimi poskušamo povečati okoljsko ozaveščenost prebivalcev, a je žal tovrstnih aktivnosti še vedno premalo, zato je projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! po mnenju generalnega direktorja policije Janka Gorška nadvse dobrodošel.

"Poleg popisovanja, ki so ga policisti vzeli zelo resno in na območjih svojih policijskih postaj v dveh mesecih pomagali popisati skoraj 400 črnih odlagališč odpadkov, se bo našemu pozivu k aktivnemu sodelovanju tudi v zaključni čistilni akciji, v to sem prepričan, odzvalo veliko zaposlenih in se v svojem prostem času pridružilo čiščenju odpadkov," dodaja Goršek. Na dan akcije pa bodo policisti v okviru svojih pristojnosti zagotavljali tudi pretočnost prometa, kjer bo ta povečan, in skrbeli za javni red in mir.


V akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! samo ob spoštovanju prometnih predpisov - opozorilo Direkcije RS za ceste in Policije

Ob vseslovenski čistilni akciji ne pozabimo na samozaščitne ukrepe pred vlomi in tatvinami - preventivni nasveti policije


Po dosedanjih informacijah bo poleg vodstva policije pri čiščenju odpadkov v svojem prostem času sodelovalo veliko policistov in drugih zaposlenih v policiji, tudi v okviru različnih ribiških ali lovskih družin, potapljaških klubov, planinskih društev ali lokalnih skupnosti, kjer prebivajo. Za projekt so pokazali veliko zanimanja, na nekaterih območjih pa so policisti tudi "posvojili" črna odlagališča, npr. policisti policijskih postaj Črnomelj, Šmarje pri Jelšah,  Mozirje, Logatec.

OcistimoSlovenijoVse policijske uprave v Sloveniji so sicer že v začetku februarja, ko je policija postala partner projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu, začele z evidentiranjem črnih odlagališč odpadkov, za katera so izvedele pri rednem opravljanju svojih nalog, bodisi so jih policisti odkrili sami bodisi so jih nanje opozorili občani. Policisti so odkrita črna odlagališča popisovali in s prenosnimi GPS napravami določali njihovo zemljepisno lego oz. koordinate, slednje pa nato preko spletne strani organizatorja akcije vnesli v centralni register črnih odlagališč. Dosedaj smo policisti na ta način odkrili oz. evidentirali skoraj 400 črnih odlagališč! Generalni direktor policije je vsem policijskim enotam na policijskih upravah in na Generalni policijski upravi, ki so se aktivno vključile v izvedbo teh aktivnosti, poslal tudi pisno zahvalo za trud, ki so ga vložile v popisovanje teh odlagališč.

Več o prizadevanjih policije za čistejše okolje tudi v sporočilu za javnost: Delo na področju ekološke kriminalitete med prednostnimi nalogami policije

SPLETNA PASICA 468x60