Sorodne objave

 

V nedeljo, 16. januarja 2022, bo med 12. in 18. uro potekalo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe, najdene na območju Prevorškove ulice 8 v Mariboru. Prebivalce opozarjamo, naj upoštevajo vsa navodila pristojnih služb. Na območju bo gibanje začasno omejeno, zaprte bodo določene ceste, v ožjem krogu od najdišča bombe pa bo za prebivalce in uporabnike poslovnih prostorov odrejena tudi evakuacija. Med odstranjevanjem bombe bomo uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje.

Tezno zemljevid evakuacija zaradi nus

 Do 10.30 evakuacija prebivalstva v radiju 300 metrov od najdišča

Prebivalce in uporabnike poslovnih prostorov, ki živijo in delajo v oddaljenosti 300 metrov od najdišča neeksplodiranega ubojnega sredstva, pristojne službe prosijo, da do 10.30, ko je odrejen ukrep evakuacije, zapustijo svoje domove in poslovne prostore ter umaknejo svoja motorna in druga vozila.

Občani, ki živijo na območju evakuacije, naj s seboj vzamejo osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine. Pred odhodom naj izključijo gospodinjske aparate in naprave, zaprejo okna in vrata, ugasnejo luči in zaklenejo prostore. Poskrbijo naj za male hišne živali, jih zaklenejo v prostor in poskrbijo, da bodo imeli vodo in hrano, ali jih odpeljejo na varno mesto.

Vozila naj umaknejo v garažo ali na drugo ustrezno mesto. Za namen varne odstranitve vozil so na razpolago parkirni prostori ob križišču Zagrebške ceste in Poljske ulice (zahodna stran športnega igrišča Kovinar). Evakuacijski sprejemni center za prebivalce bo urejen v avli Osnovne šole Martina Konšaka na Prekmurski ulici 67.

Od 11. ure naprej omejeno gibanje in popolna zapora cest v radiju 600 metrov

V radiju 600 m bo omejeno gibanje, kar pomeni, da so prebivalci lahko v svojih domovih, vendar jih v času med sproženima sirenama ne smejo zapustiti.

V času evakuacije bo veljala tudi popolna zapora cest v radiju 600 metrov od najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva. Ceste bodo zaprte od 11. ure dalje in predvidoma do 18. ure oz. do konca intervencije.

Ob začetku in koncu postopka deaktivacije bombe se bo oglasila sirena

Predvidoma ob 12. uri bo sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost. Po končanem postopku deaktiviranja bombe bo sprožena sirena za preklic nevarnosti. Po preklicu nevarnosti se lahko občani, ki so bili evakuirani, vrnejo v svoje domove.

Policija bo med odstranjevanjem bombe uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje

Policija bo ves čas aktivnosti za varno odstranitev neeksplodirane letalske bombe, zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov, uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje.

Tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje bodo uporabljena tudi iz zraka, v polmeru okoli 1 km od kraja najdbe letalske bombe.

20220112 125252

Najdišče neeksplodirane letalske bombe na Prevorškovi ulici v Mariboru

Izjava za medije – vabilo

V organizaciji Mestne občine Maribor bo za predstavnike medijev od 11.45 dalje na voljo medijska točka, in sicer na parkirišču NIJZ-OE Maribor, Prvomajska ulica 1.

Po zaključku intervencije, predvidoma ob 15. uri, pa bo organizirana izjava za medije na Prevorškovi ulici 8 (ob najdišču bombe). Na lokacijo bo možno po sprožitvi sirene za preklic splošne nevarnosti.

Opozarjamo, da v času med sproženima sirenama gibanje v radiju 600 metrov od najdišča neeksplodiranega ubojnega sredstva ne bo dovoljeno.

Več informacij

Podrobnejše sporočilo za javnost, zemljevid območja evakuacije in odredbo o evakuaciji namestnice poveljnika Civilne zaščite MOM (iz katere so razvidni tudi naslovi stanovanjskih in poslovnih objektov, ki morajo biti v času odstranjevanja letalske bombe izpraznjeni) so objavljeni na spletni strani Mestne občine Maribor

Povezane vsebine

Previdno ob najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve in druge svetovne vojne