Sporočila za javnost

Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem

 

RKK-arhiv 

ARHIV


2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

2000-2009  - Desetletno avtorsko kazalopdf

2000-2009  - Desetletno stvarno kazalopdf

 

 

V začetku leta 1959 se je revija Kriminalistična služba, ki je začela izhajati leta 1950, preimenovala v Revijo za kriminalistiko in kriminologijo. Njeno preimenovanje so v uredništvu pospremili z naslednjimi besedami:

 

V deseto leto"Revija Kriminalistična služba stopa v deseto leto svojega izhajanja. V tem času je doživela pomemben razvoj. Iz prvotne revije, ki je obravnavala predvsem konkretne primere iz kriminalistične prakse in ob njih učila naše organe, se je v zadnjih treh letih razvila v znanstveno kriminološko in kriminalistično glasilo. Ne zapira se več le v krog naših uslužbencev, marveč je dostopna vsem, ki se zanimajo za kriminološke probleme. Zato njen naslov ni več ustrezal sedanji razvojni stopnji, vsebini in namenu revije. Odločili smo se, da revija prevzame dosedanji podnaslov. Odslej se bo torej imenovala Revija za kriminalistiko in kriminologijo. S tem smo hoteli obdržati tudi kontinuiteto revije in bo označevanje letnikov teklo naprej. Še nadalje si bomo prizadevali, da bi krog naših sodelavcev čim bolj razširili in da bi naše bralce seznanjali z domačimi ter tujimi kriminološkimi in kriminalističnimi dosežki. Naše delo bomo nadaljevali v zavesti, da s tem prispevamo k razvoju naše še mlade kriminološke znanosti in k njeni afirmaciji doma in v svetu." (iz Revije za kriminalistiko in kriminologijo, št. 1, letnik 10, leto 1959)

    

RKK-arhiv s

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.02.2019 ob 21:43 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.