Sorodne objave

 

V Ljubljani 18. in 19. marca poteka 6. mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti. Osrednja tema letošnje konference je korporativna varnost kot orodje v rokah strateškega managementa. Včerajšnje otvoritve se je udeležila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

 I6I2046

Ob otvoritvi jubilejne mednarodne konference je potekala tudi podelitev nagrad Slovenian Grand Corporate Security Award za dosežke v letu 2014. Otvoritveno slovesnost so s svojimi nagovori odprli dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti, Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, dr. Dragan Trivan, podpredsednik Gospodarske zbornice Beograd, in dr. Franc Željko Županič, direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije.

0G8A1668

Kot je v svojem nagovoru poudarila Bobnarjeva, je negativnim varnostnim pojavom in kriminaliteti izpostavljena vsaka oblika organizacije, pa najsi bo to podjetje, ki je podrejeno tržnim zakonitostim, neprofitna organizacija, institucije javnega sektorja ali katera koli druga organizacijska struktura: "Kompleksnejša ko je, bolj ranljiva je. Kljub čedalje naprednejši družbi in čedalje razvitejši tehnologiji varnostnih izzivov ne zmanjka. Prav nasprotno, zdi se, da jih je vse več. Dobro vzpostavljeni in delujoči varnostni sistemi so ob vseh tveganjih današnjega časa zagotovo izziv za vse pristojne na tem področju dela. Vzpostavitev korporativne varnosti je v prvi vrsti naloga podjetja oz. organizacije. Policija pa bo zagotovo poskrbela za svoj del odgovornosti. Še naprej bomo vse svoje znanje in izkušnje usmerjali v učinkovito delo tako na neposredni operativni ravni kot tudi v pripravo zakonskih podlag, ki zmanjšujejo tveganja in pogoje za pojav kriminalitete. V skladu s svojimi zakonskimi obligacijami in pristojnostmi se bomo odzvali v vseh primerih, ko bodo za to izpolnjeni ustrezni zakonski pogoji in podani razlogi za sum storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj. A treba je izpostaviti, da ima tudi policija omejene pristojnosti. Niso namreč vsa ravnanja nujno kazniva, kar pa ne pomeni, da organizaciji ne morejo povzročiti škode."

"Zato je o varnosti kot izrazito krhki vrednoti današnjega časa, treba razmišljati širše. Tudi ko gre za njeno ožjo, korporativno različico. Ta ne sme biti nikdar izolirana od širših družbenih dogajanj. Nahajamo se v času izrazite gospodarske in eksistencialne negotovosti, ki na stežaj odpira vrata korupcijskim tveganjem in drugim negativnim pojavom. Nanje ni imun noben posameznik, nobeno podjetje, nobena institucija. Zato je ključno usmeriti pozornost razprave tudi na krepitev etike in integritete. Moralni imperativ vsakega posameznika je pravzaprav prvi in najmočnejši branik varnosti, ki pa žal prepogosto ostane spregledan," je še poudarila namestnica generalnega direktorja policije.

0G8A1603

Osrednja tema predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se soočajo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti, še posebej na področju informacijskih in kibernetskih tveganj. Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Foto: Inštitut za korporativne varnostne študije