Sorodne objave

 

Policija je od Organizacije združenih narodov (OZN) pridobila certifikat za osnovno usposabljanje policistov kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah. Za slovensko policijo je to prvi mednarodno verificiran program usposabljanja. To je potrditev dosedanjega dobrega dela in večletnega truda. Prispeva tudi k dvigu ugleda tako doma kot v tujini. Na podlagi tega certifikata bomo lahko izvajali usposabljanje tudi za članice OZN, ki takšnega programa same še ne izvajajo.

CIMG6259_obdelana

V imenu Ministrstva za notranje zadeve, Policije, je certifikat je od generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-Moona prevzel slovenski zunanji minister Samuel Žbogar, ki se je 10. februarja 2011 službeno mudil v New Yorku, ZDA. (Foto: Ministrstvo za zunanje zadeve)


Osnovno usposabljanje policistov kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah (MCM) v policiji izvedemo enkrat letno. Med 11. in 29. oktobrom 2010 je bil program izpeljan malo drugače. Z močno željo pridobiti mednarodno verifikacijo tega usposabljanja od OZN smo ga izvedli izključno po njenih modulih, kot podlago pa smo uporabili naš program. To usposabljanje je izvedel Sektor za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja v sodelovanju s Centrom za izpopolnjevanje in usposabljanje v Policijski akademiji. Vodil ga je Aleš Grudnik.


Z usposabljanjem danes začeli bodoči policisti "mirovniki" (11. oktober 2010)

Teroristi "ugrabili" več policistov mirovnikov - informacija z vaje (26. oktober 2010)

Za odhod na delo v misije usposobljenih in pripravljenih 22 policistk in policistov (29. 10. 2010)


Namen tega usposabljanja je bil, da se policiste kandidate za delo v MCM seznani in pripravi za delo v bodočih MCM, prvenstveno pod okriljem OZN. Seznani se jih tudi s preteklo in trenutno vlogo OZN na področju politično-vojaškega in ekonomsko-ekološkega sodelovanja med članicami OZN.

DSC 0797

Skupna fotografija policistov kandidatov osnovnega usposabljanja za delo v mednarodnih civilnih misijah, ki je potekalo oktobra 2010.Verifikacijo programa usposabljanja policistov po postopkovniku OZN mora vsaka država izpeljati sama. Postopek pridobivanja certifikata ali verifikacije programa se opravi tako, da država organizatorica preko Ministrstva za zunanje zadeve oz. preko Stalne misije Republike Slovenije pri OZN v New Yorku sproži postopek za priznanje njenega prednapotitvenega usposabljanja (Peacekeeping pre-deployment training) za delo v MCM. Postopek verifikacije usposabljanja je potrebno obnoviti vsake štiri leta.